Ventilatie is het bekende woord voor ‘luchtverversing’, wat eigenlijk de lading veel beter dekt. Ventileren betekent namelijk niet meer (en minder) dan het verversen van de lucht. Dat is nodig omdat vrijwel alle levende organismen zuurstof verbruiken en deze uit de omgevingslucht halen, na het verbruik van de zuurstof worden afvalproducten teruggegeven aan de omgeving door simpelweg uit te ademen. Ventilatie zorgt voor de aanvoer van verse lucht én de afvoer van afvalstoffen. 

Dit principe is niet nieuw maar wordt al eeuwen toegepast. Vroege mijnbouwers, plaggenhutbewoners, etc. zorgden al voor een goede ventilatie door gebruik te maken van natuurlijke luchtstromen. Daarentegen heeft de moderne mens zijn gebouwen steeds luchtdichter gemaakt om energieverspilling (warmteverlies en tocht) zoveel mogelijk te beperken. Het nadeel: er komt nauwelijks verse lucht op natuurlijke wijze een gebouw binnen en afvalstoffen worden niet afgevoerd. Terwijl dat wel is wat we hard nodig hebben!

 

“Ventilatie zorgt voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van de afvalstoffen die we teruggeven aan de lucht”

 

Praktisch elk gebouw beschikt over een ventilatiesysteem. Ventilatiesystemen zorgen voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van afvalstoffen, soms op natuurlijke wijze, maar vaak door middel van kanalen en ventilatoren al dan niet met warmteterugwinning. Gecontroleerde ventilatie gebruikt echter energie, als een systeem niet goed functioneert wordt er snel teveel energie verbruikt. Dat is zonde van het geld en de verspilde energie maar vooral van onze gezondheid en beleving van comfort. Een goed functionerend ventilatiesysteem draagt ook bij aan een optimale werking van het verwarmingssysteem en kan ook een grote rol spelen in het beperken of zelfs voorkomen van de verspreiding van virussen.

Ventileren wordt nog wel eens verward met circuleren. Maar circuleren is niet meer dan de lucht afvoeren en dezelfde lucht weer toevoeren. Vaak wordt de recirculatielucht wel gekoeld of verwarmd en gefilterd voordat deze weer aan de ruimte wordt toegevoerd maar niet ververst. Dit principe wordt bijvoorbeeld toegepast bij een split-airco in een ruimte.

Een ventilatiesysteem moet goed onderhouden worden om goed te kunnen functioneren. Door allerlei oorzaken kan dat functioneren nadelig beïnvloed worden waardoor we niet of nauwelijks profiteren van het ventilatiesysteem. Dat kan gezondheidsklachten opleveren of een verminderd gevoel van welbevinden. Het is dan zaak om uit te zoeken waar het probleem zit en dit te verhelpen. Soms is dat een eenvoudig obstakel, soms betekent het dat er grondiger werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Hoe dan ook, investeren in goede ventilatie levert op vele fronten winst op!