Het onderhouden van ventilatiesystemen is een van onze kerntaken. Goed en regelmatig onderhoud aan het ventilatiesysteem zorgt voor een goede werking en voorkomt een onnodig hoog energieverbruik. Maar het belangrijkste is dat u weer over een gezond en productief binnenklimaat kunt beschikken, een goed functionerend ventilatiesysteem hebben we hard nodig.

De longen van een gebouw
De werking van een ventilatiesysteem kan beïnvloed worden door vervuiling of wijzigingen aan het gebouw of het gebruik daarvan. Vervuiling van een systeem kan gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en het energieverbruik. Zoals longen en aderen zorgen voor zuurstoftransport in het lichaam, doen ventilatoren en kanalen dit in een bouwwerk. Om de installatie na oplevering voor langere tijd in goede conditie te houden wordt onderhoud uitgevoerd, meestal ligt hier een onderhoudsplan aan ten grondslag. Door allerlei omstandigheden kan het echter gebeuren dat er in de praktijk een kink in de kabel komt, onderhoud wordt niet meer of slecht uitgevoerd, tijdens een renovatie wordt geen aandacht aan het systeem besteedt waardoor het ontwerp niet meer goed aansluit op de nieuwe situatie, etc. Allerlei oorzaken die tot gevolg hebben dat het ventilatiesysteem niet meer optimaal functioneert of zelfs helemaal ophoudt met werken.

 

Het belangrijkste is dat u weer over een gezond en productief binnenklimaat kunt beschikken, een goed functionerend ventilatiesysteem hebben we hard nodig.

 

Preventief onderhoud: betrouwbaarheid en een optimale werking
Van Dijk ventilatie kan voor dit onderhoud zorgdragen. We maken een plan van aanpak en afhankelijk van uw primaire proces kan in het onderhoudsplan preventief onderhoud worden opgenomen. Met preventief onderhoud wordt de kans op uitval tijdens een kritieke fase (productieperiode) verkleind en daarmee de betrouwbaarheid en optimale werking van de installatie verhoogd. Een onderhoudsplan kan een effectief middel zijn om inzicht te krijgen in de langetermijnkosten van een bestaand ventilatiesysteem. Uit dit plan zullen ook voorstellen voor curatief onderhoud en reiniging worden voorgesteld.

In bepaalde gevallen doen we vooraf een kwaliteitsonderzoek om vast te stellen wat de huidige stand van zaken en werking is van het ventilatiesysteem.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!